Dec 08

Me daten 08.12.2007 u mbajt trajnimi mbi faqen comtare – kosovare te grinagjendes ne Pogradec SHQIPERI.

written by Jeton \\ tags: ,