Apr 09

The first meeting of the three working groups was held on Friday April, 4, 2008. 22 people were present and they came from all the villages of Preza commune. After discussions of the ideas in the group,they agreed on this vision respectively:

Continue reading »

written by albpermakulture

Apr 07

On 21-23 of March in Shkodra was held the EU workshop with the theme Water Framework Directive.

For the first time NGOs from all 6 countries were present in a regional event.

for more information please download the report

report_eu-workshop_extract.pdf

introduction-to-eu-law.ppt

presentation-sesioni-2-narini.ppt

presentation-sesioni-3-narini.ppt

written by mazrekuv \\ tags: ,

Mar 31

Two days event: workshop on Information and Communication Technology thumb_224.jpg(joint workshop for GA NGO representatives from B&H, Montenegro, and Serbia), and Action Planning (relevant for GA NGO representatives from Montenegro and Serbia) will take place in Tivat (Montenegro) on 10-12 of April.

Representatives of NGOs from Montenegro, Bosnia&Herzegovina and Serbia will be present as well as local coordinators.

From Milieukontakt Sofiya Lukyanchuk and Chris van den Sanden will be present.

Report of the ICT workshop can be downloaded here:

Report of ICT workshop in Montenegro

written by sofiya \\ tags: , ,

Mar 20

Rugova Community First Stakeholder MeetingKosovo’s First GuidebookRugova Community identifies its Values (Vlerat)
On 10 March 2008, over 55 Rugova community stakeholders met together for the first time with NGO ERA group to identify their community’s values and to form Rugova Community identifies its Values (Vlerat)Rugova Community identifies its Values (Vlerat)working groups as part of the Green Agenda process in Kosovo.  The participants welcomed the Green Agenda process in their community, and remarked that this is the first time in their history that the Rugova community has been asked collectively to be a part of any strategic process.  By the end of the First Stakeholder Meeting, the participants had integrated each and every value identified into four specific working groups.  This meeting was covered by the TV, radio and newspaper correspondents.

The Rugova Community is made up of 13 villages in Western Kosovo (Peja Municipality) on the border with Montenegro.  This rural mountainous region is characterized by a steep gorge with a river running through it, and high biodiversity.  It currently a focal point for a future trans-boundary protected area between Kosovo, Montenegro and Albania.

written by Ellen Frank \\ tags: , , ,

Feb 18

1. Historia dhe vlerat kulturore:- Është shkruar Historia e kishës së Shirqit.- Historia e arsimit të shkollave në Dajç është në proces.- Aktivitete që mund të bëhen si mbjellja e fidanëve dhe mbajtja pastër e oborreve në shkolla, vlerësohen si projekte pilote të mundshme për t“u realizuar nga ky grup.   2. Mjedisi dhe Biodiversiteti i lumit Buna:- Biodiversiteti i lumit Buna, listimi i specieve në rrezik zhdukje si:bimët, peshqit dhe gjitarët.- Janë diskutuar problemet në lidhje me peshkimin në lumin Buna.- Erozioni është një problem shumë i rëndësishëm për brigjet e lumit Buna.- Është diskutuar mundësia e ndërtimit të një landfilli dhe shihet si një aktivitet konkret.     Është e nevojshme bashkëpunimi midis Komunave të tjera fqinje.  3. Bujqësia dhe përpunimi i produkteve blektorale  Në diskutimin  e këtij grupi zunë vend shumë problematika, meqënëse aktiviteti ekonomik i zonës bazohet në bujqësi dhe në blegtori. Problemet që u diskutuan:-          Prodhimtaria e ulët e tokës. -          Nuk janë më të preferuara bimët tradicionale.-          Është problemi  marketingu i produkteve agrobujqësore.-          Problemi me pesticidet që sjellin ngordhjen e bletëve nga përdorimi pa kriter i tyre. -          Kërkohet një pikë tregtimi për bimët dekorative.-          Mundësia e bashkëpunimit me Komunën në mbjelljen e pemëve dekorative, shihet si një projekt pilot i mundshëm. 4. Veshjet tradicionale dhe festat fetare- Vlerat dhe kostumet tradicionale janë konsederuar si një vlerë e madhe.- Grupi e sheh me shume vlerë rikthimin e përdorimit të  kostumeve popullore tradicionale. - gjithahshtu vlerësohet si problematike mungesa e punimeve artizanale (tezgjah dhe puna e dorës). - Ruatja e traditave të dasmave dhe këngët e dasmave, ninullat dhe këngët e vajit.- Ruatja e vlerave folklorike. Shihen si projekte të mundshme pilote këto aktivitete. - Organizimi i festave fetare tradicionale në fshatra të ndryshëm.- Organizimi i një panairi me kostume dhe produkte tradicionale

written by sh.r.m.m.n.sh

Jan 25

Working group Participants
Historical and traditional value
Arben Gjuraj, Ahmet Osja, Denik Ulqini, Gentian Mema, Zamir Tafilica
Biodiversity of Buna river and environmental topics
Merzuk Hoxha, Fatbardh Sokoli, Pjerin Kola, Ruzhdi Hetoja, Vasil Shkurti, Mirela Lahi.
Agriculture and processing of farming products Ahmet Osja, Islam Lacej, Tome Pjetrani, Shpresa Mustafa,
Traditional (folk) costumes
Valentin Palaj, Vilza Muleshka, Rregjina Froshi, Artur Frroku,

written by sh.r.m.m.n.sh

Jan 15

On December 7-8th in Pogradeci, Albania took place the first ICT regional training. NGOs from Albania, Macedonia and Kosovo were present. They were introduced with the new international green agenda website. Participants had the chance to put articles and information on it as well as design their national site. For more information please download the ICT training report.

ict-workshop-report.doc

written by mazrekuv \\ tags: ,

Jan 10

tuespagan.jpgphoto23.jpg_40722381_macedoniaap1.jpg Photos from the previous years

welcome to the Carnival in Vevcani!

The Carnival of Vevcani, older than 1.400 years, is an interesting mix of paganism and modernism. This year  is held on 12 and 13 January (on the last eve of the old and at the first day of the New Year, according to the old calendar). The main characteristics of the carnival are: archaism, secretiveness and improvisation. According to its specific features, it differs from all other carnivals in the world.

The arena of the carnival events is the whole village of Vevcani, which turns in a boundaryless theatre of its kind during the carnival, where each house, each street is a scene onto which disguised people perform their plays like real actors.

There are three traditional masks: bridegroom and bride, August the Stupid and musicians. Remaining masks are, in essence, major or minor carnival groups, who, through their costumes, gesticulations and movements usually ridicule and point to phenomena and persons of the social life.

The role of August the Stupid is particularly distinct. Young people, full of energy bear this mask and communicate with the audience by peculiar movements and gesticulations, as well as by specific screams.

During the carnival, the disguised participants enjoy all possible freedom and passion to “place the world upside down”, freedom in which the creativity of the spirit is expressed, as well as the sense for improvisation, criticism and sarcasm. Officially, women do not participate in the carnival. Yet, they do disguise, but, compared to men, do not take off the masks at the end.

On the occasion of the carnival, people from Vevcani come home from all over the world, in order to take part in the unique performance, abundantly drowned in a red wine, which has enough room for every good-will guest possessing a carnival spirit. 

written by zelencentar

Dec 26

Takimi i parë i aktorëve shënoi edhe fillimin e proçesit të Axhendës së Gjelbër në Komunën e Dajçit. Pjesëmarrësit në takim përfaqësonin grupe të intersuara për këtë proçes dhe në të vërtetë shkalla e interesimit të tyre ishte mjaft e lartë. Përfaqësues nga komuna, kryetari dhe këshilli i komunës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe donatorëve të tjerë që operojnë në zonë, përfaqësues të drejtorive të bujqësisë, pyjeve, si dhe specialistë diskutuan mbi intereat e tyre direkte dhe indirekte të përfshirjes. Zona shquhet jo vetëm për vlerat mjedisore dhe natyrore, por edhe për nivelin e lartë arsimor dhe kulturor, shkallën e lartë të motivimit të komunitetit dhe kjo bëri që edhe diskutimi të ishte mjaft interesant. Të gjithë pjesëmarrësit u shprehën të interesuar për proçesin, diskutuan për përfshirjen e tyre dhe përcaktuan edhe drejtimet e punës në të ardhmen. Këto do të jenë drejtimet mbi bazën e të cilave u ngritën grupet e punës.  Vlera artizanale – prodhimi i veshjeve, qëndismat dhe pëlhurat, përpunimi i qumeshtit.Vlera mjedisore –  biodiversiteti në zonë dhe sidomos në Lumin Buna, ruajtja e llojeve të kafshëve të rralla e bimëve medicinale, peshkimi tradicional dhe ai sportiv.Vlera social-kulturore – kisha e Shirqit, zhvillimi i turizmit historik dhe atij kulturor, tradita e e veshjeve popullore dhe folku.Vlera agro-bujqësore – përpunimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale. Takimi i parë i aktorëve u realizua në bashkëpunimin e ngushtë të dy shoqatave SHRMMNSH dhe Ylber me këshillin e komunës. Në takim morën pjesë edhe përfaqësues të Milieukontakt International Sussane Bakker dhe Valbona Mazreku. Ai u lehtësua nga Rrezart Xhelo, përfaqësues i grupit të trainerëve të Eden.

written by sh.r.m.m.n.sh

Dec 13

After the promotion of the Green Agenda in Bitola through the activities of Green Agenda Ambassadors, big stakeholder meeting is set up to be held on 27 of December 2007.

It will be nice opportunity to define working groups before Christmas and New Year holidays so people can think about specific actions.

Neshad Azemovski

Biosfera – Bitola

Republic of Macedonia

written by biosfera \\ tags: ,