Jan 21

Historiku i Prezes

Preza eshte nje nga fshatrat me te lashte te Qarkut Tirane  e cila ndodhet ne veri-perendim te Tiranes. Lashtesine e kesaj treve e vertetojne disa vende si psh kalaja dhe disa zona qe njihen me emra te vjeter sot e kesaj dite. Eshte e populluar kryesisht me banore autoktone, por gjate kohes kane ardhur edhe banore nga zonat verilindore.

Mjaft dokumenta historike flasin se Preza ka ekzistuar qe ne kohet e lashta gje qe vertetohet edhe nga ekzistenca  e kalase,e cila i jep nje pamje  jo vetem te bukur turistike por edhe strategjike. Si periudhe per ndertimin e kalase flitet te kete qene fillimi i shek.xv nga Topiasit, zoteruesit e kesaj zone. Nje tjeter burim i vjeter historik qe ben fjale per kalane eshte edhe shenimi i Marlin Barletit  ne vepren e tij  “Historia e Skenderbeut”.

Kalaja e Prezes ka disa periudha ndertimi  e cila shihet qarte edhe ne muret e kalase. Qyteterimi ne Preze beri te mundur kthimin e kulles se sahatit ne nje   objekt referimi  per matjen e kohes duke disiplinuar te gjithe zonen perreth. Gjate te gjithe kohrave, pushtuesit e huaj qysh nga koha Iliro-Romake e deri ne luften e dyte boterore ky vend eshte lakmuar e pushtuar nga te huajt.  

Ne kohet e para asnje fshat i vecante nuk njihej me emrin Preze pasi kjo zone shtrihej deri ne Bubqin e sotem dhe perbehej nga kater Fshatra: Gjec-Koder, Budull, Ahmetaq dhe Palaq. Sipas te dhenave, gojedhenave dhe dokumentave, Preza si nje vend i grumbulluar  ne formen e nje qyteze  ka patur edhe nje fare qeverisje te  vendosur si nga pushtuesit ashtu edhe nga organet vendore. Ne Preze ka patur nje qender shendetesore te perbere nga nje ndihmesmjek, nje shkolle ku per nga rendesia ishte nder te parat ne zonen e Qarkut, kishte nje Pazar  qe çdo te premte  mblidhte te gjithe bujqit e zones.  Menyra e qeverisjes organizohej ne forme te ndryshme. Keshtu, per shembull, nga viti 1912 dhe deri ne vitin 1920 qeverisja e vendit behej nga pleqesia  ku ne kete periudhe qeveriste Kryeplaku se bashku me kater kryetaret e lagjeve. Ndersa duke filluar nga viti 1921 dhe ne vazhdim qeverisja e vendit  mori nje forme me te organizuar  duke ngritur Komunen e pare. Nga viti 1926 e deri ne vitin 1939 Komuna  mori nje zgjerim  me nje administrate prej 4-5 nepunesish  ku pervec kryetarit dhe sekretarit perfshiheshin edhe punojesi i Gjendjes civile dhe Taksambledhesi etj. Gjithashtu  prane Komunes u vendos  edhe postkomanda e vendit me xhandarmeri prej 4-5 personash e cila merrej me mbrojtjen dhe ruajtjen e rendit. Me vone pati nje rritje te administrates ku u shtua dhe u perzi edhe me karabinier italiane. Pas clirimit te vendit u shkri Komuna dhe u be nje forme tjeter qeverisje ku u ngrit lokaliteti. Ne vitet e mevonshme  Qeverisja e Prezes u be nga Keshillat e Bashkuar. Komuna u ngrit perseri ne vitin 1992  me nje administrate prej dhjete vetesh e cila vazhdoi keshtu deri ne vitet  2004,2005 kohe ne te cilen u shtua administrata e Komunes duke perfshire edhe disa sektore te tjere. Me zgjedhjet e reja per Kryetar Komune te marsit 2007 Komuna Preze mori nje drejtim te ri persa i perket menaxhimit  te Qeverisjes Vendore. Komuna Preze sot eshte  e ndare ne 7 fshatra  me nje popullsi te pergjthshme prej 6500 banore. Komuna Preze eshte e perbere nga Zyra te ndryshme qe kane marre persiper te menaxhojne planet afat mesme dhe afatgjata te zhvillimit te Komunes Preze.  Siç do e shihni me poshte sot ne kemi nje vizion te qarte mbi ate ku jemi dhe ku duhet te arrijme.   

METODA E PLANIFIKIMIT NE KOMUNEN TONE ESHTE 10 VJEÇARE,  2007-2017

VIZIONI “PREZA, MODELI I FSHATIT TE QYTETERUAR”

MISIONI “ME PUNE DHE PERKUSHTIM, PER MIREQENIEN E FSHATIT TIM“ 

OBJEKTIVAT E PERGJITHSHME

Ne infrastrukture (rruge, uji i pijshem, kanalizime, etj) 

Sherbimi shendetesor i perqendruar (pacienteve t’u ofrohet shumellojshmeri  sherbimesh) 

Preza, komuna me ndotjen zero (e para komune ne Shqiperi qe riciklon mbeturinat, programe pyllezimi, gjelberimi etj) 

Preza, Fshat Turistik

 Planifikimi yne mbeshtetet ne pergjigjen e pyetjeve te meposhtme: 

KU JEMI TANI ?

KU DUAM TE SHKOJME ?

SI DO SHKOJME DERI ATJE?

SI SIGUROHEMI QE PO MBERRIJME DHE SE ARRITEM ATJE? 

KU JEMI TANI

Ne infrastrukture

Nivelin shendetesor

Nivelin arsimor

Nivelin e sherbimeve

Nivelin e ndihmave ekonomike

Nivelin e vlerave kulturore, monumentale, artizanale etj

Gjendja e flores dhe e faunes

Nivelin e levizjeve demografike

Nivelin e arketimeve

 Ku duam te shkojme? 

Per te patur nje penetrim dhe realizim te suksesshem te planeve tona konform objektivave dhe afateve kohore, kemi segmentuar mbi baza Gjeografike dhe Pergjegjesish. 

Segmentim Gjeografik

Ndarja e komunes ne 7 fshatra: Preze, Fushe Preze, Ahmetaq, Gjeç Koder, Palaq, Ndermjetes dhe Breg Shkoze. 

Segmentim ne baze Pergjegjesish

Ky segmentim eshte brenda administrates tone per te cilen kemi:

Zyre finance

Zyre urbanistike

Zyre sherbimesh

Zyre bujqesie

Zyre ndihme ekonomike

Zyre juridike

Zyre tatim-takse

Zyre auditimi 

Per nje realizim sa me racional, secila zyre ben shperndarjen e detyrave  duke iu pergjigjur pyetjeve: Kush?Çfare?Si?Ku?Kur? 

SI SIGUROHEMI QE PO MBERRIJME DHE SI E NJOHIM SE MBERRITEM ATJE? 

Zyra e Auditimit: Per t’u siguruar se hapat e ndermara jane konforme planifikimeve, si dhe realizimet jane te suksesshme ne perputhje me objektivat, kemi ndertuar sistemin e Vleresimit dhe te Kontrollit. Keto i mbulojme me ane te zyres se Auditimit. 

Pikat e forta te planeve ekzistuese

Plane te perpiluara nga staf i kualifikuar 

Plane te bazuara mbi nevojat reale te komunitetit 

Plane te bazuara mbi potenciale natyrore akoma te pa zhvilluara 

Plane mbi nje infrastrukture ne zhvillim 

Plane ku numri i sipermarrjeve eshte ne rritje 

Plane mbi nje standart jetese ne rritje 

Plane mbi baza te zhvilimeve ne rritje te turizmit kombetar dhe rajonal 

Plane te bazuara mbi resurse te pasura turistike 

Plane te bazuara ne vendime te Keshillit te Ministrave per zhvillimin e zonave rurale 

Plane te bazuara ne gatishmerine e komunitetit per te kontribuar ne “Mjedis me ndotje zero”   

Pikat e dobeta te planeve ekzistuese

Buxhet i brendshem i kufizuar 

Varesi nga buxheti i shtetit dhe donatore 

Probleme ne procesin e privatizimit 

Zhvillim i ngadalte i ligjeve te privatizimit 

Jane hartuar projekte por te lena ne mes (nga paraardhesit) 

Fatkeqesite natyrore (zjarret ne pyje, rreshqitjet e dherave nga shirat etj ) 

Prodhimet bujqesore dhe blektorale vendase ne nivele regresive  

Procedurat zyrtare komunikuese

Gazeta Preza

Kendet e njoftimeve

Oraret e pritjeve

Takimet e hapura (me popullin)

Kutia postare

Sherbimi i telefonise

Sherbimi i internetit (ne proces) 

Kriteri baze i komunikimit me komunitetin eshte dhe do te mbetet Gjitheperfshires, pa dallim: 

Klase sociale

Grupi shoqeror

Niveli intelektual

Bindjesh politike

Fetare, Etj 

Mbulimi i çeshtjeve mjedisore ne komunen Preze:

Zyra e urbanistikes Merret, nder te tjera, me zhvillimin urbanistik te komunes 

Zyra e bujqesise dhe sherbimeve  Merret, nder te tjera, me masat mbrojtese fizike te tokes, pyjeve, kullotave, ruajtjen e kafsheve, shpendeve, me semundjet zooromike etj. 

Zyra e sherbimeve Merret, nder te tjera, me administrimin e ujit, energjise, rrjetit rrugor, trotuareve, lulishteve etj. 

Kompetencat mbi monumentet e Kultures Jemi ne pritje te pergjigjes nga ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve per te na saktesuar kompetencat qe Komuna jone ka mbi monumentet qe gjenden nen juridiksionin e territoreve tona.   

written by albpermakulture